2024-07-23

cype

Reprezentujemy CYPE, firmą z trzydziestoletnim stażem w branży inżynierskiej, architektonicznej i konstruktorskiej, która każdego dnia pracuje nad tworzeniem oprogramowania o wysokiej wydajności i niezawodności, przystosowanego do potrzeb ekspertów z branż. Przez wiele lat łączyliśmy intensywną działalność w dziedzinie projektowania konstrukcji i inżynierii z wykorzystaniem najważniejszych badań w zakresie technologii informatycznych. W wyniku tej pracy CYPE osiągnęło obecnie czołową pozycję w sektorze oprogramowania używanego w architekturze oraz budownictwie. https://cype.com.pl